تماس با ما

آدرس: چهارمحال و یختیاری - شهرکرد - میدان امام حسین (ع) - بلوار انقلاب - خیابان اردیبهشت - مرکز رشد واحد های فناور پارک علم و فناوری استان چهارمحال و بختیاری - واحد 239

تلفن: 03832229983

فکس: 03832229983

ایمیل: info@hooshabzar.com